Wystawa w Częstochowie / Exhibition in Częstochowa


Konduktorownia_Agata_Kosmala
Wystawa pt. “Osiem kobiet” w Galerii Konduktorownia / Exhibition ‘Eight Women’ at the Konduktorownia Gallery

Wystawa / Exhibition: 08.03–30.03.2017
Galeria Konduktorownia / Konduktorownia Gallery
Organizator/Organiser: Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych / The Regional Society for the Encouragement of Fine Arts
koduktorownia.eu

Artystki / Artists: Daniec / Hryniewicz / Kosiec / Kosmala / Pietrzykowska / Podlewska /Snarska / Zjawiona

Zdjęcia/Photos | Zaproszenie/Invitation | TEXT(PL) | PRESS