OP_Fame / Future Art Market Education – konferencja i warsztaty


MY / WY / ONI to konferencja, będąca rodzajem spotkania z uczestniczkami wizyt studyjnych w Berlinie, Dreźnie, Wrocławiu i Warszawie