„Le(ę)k przed pustką”/ exhibition

 Opowieść o naturze, która nigdy nie nastraja negatywnie, czyli „Le(ę)k przed pustką”.