Wystawa EKO-Materia w Muzeum Narodowym w Gdańsku / Eco_Materia at the National Museum in Gdańsk

agata_kosmala_eko_materiaWystawa pt. “Eko–Materia” w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej w Oliwie  / Exhibition ‘Eco–Materia’ at the National Museum in Gdańsk, Contemporary Art Department in Oliwa.

Wystawa / Exhibition: 09.04.2017–04.06.2017
Kurator/ Curator: Kuratorki: Małgorzata Paszylka-Glaza (MNG), Ewa Gołębiowska (Stowarzyszenie ERA ART)
Muzeum Narodowe w Gdańsku / The National Museum in Gdańsk
Współorganizator/Co-organiser: ERA-Art
mng.gda.pl

PRESS | Zaproszenie/Invitation

Wystawa w Częstochowie / Exhibition in Częstochowa

8kobietWystawa pt. “Osiem kobiet”w Galerii Konduktorownia /Exhibition ‘Eight Women’ at the Konduktorownia GalleryWystawa /

Exhibition: 08.03–30.03.2017
Galeria Konduktorownia / Konduktorownia Gallery
Organizator/Organiser: Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych / The Regional Society for the Encouragement of Fine Arts
koduktorownia.eu

Artystki / Artists: Daniec / Hryniewicz / Kosiec / Kosmala / Pietrzykowska / Podlewska /Snarska / Zjawiona

Zdjęcia/Photos | Zaproszenie/Invitation | TEXT(PL) | PRESS