Wystawa: “Woliery 10″, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław, Wrocław (PL) / Exhibition: Woliery no. 10”, Wrocław Contemporary Museum, Wrocław

Wystawa / Exhibition: “Woliery no. 10”, Wrocław Contemporary Museum, Wrocław (PL)
Kurator/ Curator: