8kobietWystawa pt. “Osiem kobiet”w Galerii Konduktorownia /Exhibition ‘Eight Women’ at the Konduktorownia GalleryWystawa /

Exhibition: 08.03–30.03.2017
Galeria Konduktorownia / Konduktorownia Gallery
Organizator/Organiser: Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych / The Regional Society for the Encouragement of Fine Arts
koduktorownia.eu

Artystki / Artists: Daniec / Hryniewicz / Kosiec / Kosmala / Pietrzykowska / Podlewska /Snarska / Zjawiona

Zdjęcia/Photos | Zaproszenie/Invitation | TEXT(PL) | PRESS