Wystawa:“Chodź opowiem Ci…” BWA Sandomierz / Exhibition: “Come, let me tell you…” BWA Gallery, Sandomierz (PL)

Wystawa / Exhibition: 13.06.2017
Kurator/ Curator: