Wystawa pt. “Ślady” w Gardzienice Gallery / Exhibition “Traces” at the Gardzienice Gallery, Lublin (PL)

Wystawa / Exhibition: 19.10-15.11.2017 r.

Kurator/ Curator: Zuzanna Zubek-Gańska