A tale about Nature, which never has a negative influence, i.e. “The fear of and the cure for Emptiness”

Opowieść o naturze, która nigdy nie nastraja negatywnie, czyli „ Le(ę)k przed pustką”.