I express myself artistically in the form of a graphic sign, unfolding as in a drama, a theatrical form. I invite my audience into the world of emotions, sensations filled with saturated colors. What is happening in my paintings always happens “BETWEEN”: Between HER and HIM, Between HER and ANOTHER, Between me and My World; “BETWEEN” geometrically defined and unlimited form or BETWEEN free gesture breaking this form. The empty space on canvas begins to fill with my emotions as well as viewer emotions – BETWEEN us.

W mojej twórczości najważniejszym środkiem ekspresji jest znak graficzny. Jest on bowiem dla mnie czymś w rodzaju dramy – małej formy teatralnej, za pomocą której zapraszam widza do kreowanego przeze mnie świata emocji oraz wrażeń nasyconych intensywnym kolorem.
To, co dzieje się na moich obrazach jest zawsze czymś „pomiędzy”. Pomiędzy mną, a światem. Pomiędzy określoną geometrycznie formą a nieograniczonym, swobodnym gestem malarskim, który tę formę rozbija. Każdorazowo pusta przestrzeń płótna krok po kroku zapełnia się emocjami moimi, a także emocjami widza, który w metaforycznym ujęciu zawsze stoi gdzieś pomiędzy.