Młode kolekcje sztuki. Jeden organizm, jeder Organismus w Dreźnie / Young art collections. One organism, jeder Organismus in Dresden

12/04/2017

Wystawa Młode kolekcje sztuki. Jeden organizm, jeder Organismus w Galerii Alte Feuerwache Loschwitz w Dreźnie  / Young art collections. One organism, jeder Organismus Alte Feuerwache Loschwitz Gallery in Dresden Wystawa / Exhibition: 22.11.2017–20.12.2017 Kurator/ Curator: Mira Skrudlik Alte Feuerwache Loschwitz Gallery PRESS | Plakat / Poster