oiuWystawa pt. “Zimny księżyc” w Pragalerii / Exhibition “Cold moon” at the Pragaleria

Wystawa / Exhibition: 04.04.2018–16.04.2018
Kurator/ Curator: Marcin Krajewski

Zdjęcia/Photos