Wystawa: “Pomiędzy” Food Art Gallery, Wrocław (PL) / Exhibition: “Between”, Food Art Gallery, Wrocław (PL)

Wystawa / Exhibition: “Pomiędzy” Food Art Gallery, Wrocław (PL)
Kurator/ Curator: Mira Strudlik